[email protected] (40) 0268 475 913

Ce înseamnă Principiile Fundamentale?

Termenul de „principiu” este derivat din cuvântul latin „principium”, care înseamnă „cauză primară, origine, bază”. Mai exact, principiul poate fi definit ca o idee de bază care exprimă, în orice împrejurări, valorile fundamentale ale unei comunități, persoane sau organizații.

În viziunea Crucii Roșii, un principiu este o regulă de conduită obligatorie, bazată pe rațiune și pe experiență, care guvernează activitatea tuturor componentelor Mișcării, în orice moment.

Există șapte principii fundamentale ale Mișcării Internaționale de Cruce Roșie și Semilună Roșie:

  • Umanitate;
  • Imparțialitate;
  • Neutralitate;
  • Independență;
  • Voluntariat;
  • Unitate;
  • Universalitate.

De ce au apărut Principiile Fundamentale?

La inceput, activitatea Crucii Roșii se limita la îngrijirea soldaților bolnavi sau răniți în timp de război. Dar, cu timpul, activitatea s-a diversificat. Mișcarea cuprinde astăzi 186 de Societăți Naționale care acționează în contexte foarte diferite și are zeci de milioane de membri. Mai mult, activitatea sa are un caracter practic și foarte divers. Pentru a depăși aceste diferențe cu ușurință, pentru a avea o acțiune eficientă, Mișcarea a formulat propriile sale principii în așa fel încât să le facă cunoscute tuturor și să le poată aplica fiecărei activități umanitare. Principiile Fundamentale au fost adoptate în mod oficial în anul 1965, la Viena, în cadrul celei de a 20-a Conferințe Internaționale a Crucii Roșii. De atunci, ele sunt citite în deschiderea tuturor reuniunilor oficiale ale Crucii Roșii și Semilunii Roșii. În cadrul Mișcării, Comitetul Internațional al Crucii Roșii are rolul de a promova și de a urmări respectarea Principiilor Fundamentale de către toate componentele Mișcării. Cele șapte principii alcătuiesc un întreg indivizibil. Deși părtile depind una de cealaltă, fiecare dintre ele are propriul său rol. Ele pot fi privite ca o piramidă care ar fi distrusă dacă una din parțile sale s-ar prăbuși sau ar fi înlăturată.

Principiile Fundamentale ale Mișcării Internaționale de Cruce Roșie și Semilună Roșie

UMANITATE

Născută din grija de a ajuta, fără discriminare, răniții de pe câmpurile de luptă, Mișcarea Internațională de Cruce Roșie și Semilună Roșie, sub aspectul sau internațional și național, se angajează să prevină și să aline suferințele oamenilor în orice împrejurare. Scopul său este acela de a proteja viața și sănătatea acestora și de a asigura respectarea ființei umane. Mișcarea promovează întelegerea mutuală, prietenia, cooperarea și o pace durabilă între toate popoarele.

Conform principiului Umanității, orice ființă umană aflată în suferință, oriunde s-ar afla, trebuie să fie ajutată, chiar dacă acest lucru este dificil de făcut. Scopul Mișcării este de a proteja viața și sănătatea și de a asigura respectarea ființei umane. Pe timp de pace, protecția presupune, în principal, prevenirea bolilor, a dezastrelor și a accidentelor sau înlăturarea efectelor acestora prin salvarea de vieți omenești (de exemplu, prin pregătirea în domeniul acordării primului ajutor). Pe timp de război, protecția înseamnă asistarea celor protejați de dreptul umanitar (de exemplu, civilii, soldații răniti sau prizonierii care trebuie să primească hrană, să fie protejati și să se bucure de un tratament corect). Umanitatea înseamnă promovarea înțelegerii reciproce, a prieteniei și a păcii durabile între popoare.

IMPARȚIALITATE

Mișcarea nu face nicio deosebire de naționalitate, rasă, religie, origine socială sau apartenență politică. Ea se dedica numai ajutorării indivizilor pe măsura suferințelor lor și acordă ajutor prioritar celor mai urgente nenorociri.

Non-discriminarea în ceea ce privește naționalitatea, rasa, credințele religioase, apartenența socială sau opinia politică reprezintă o regulă care cere ca orice distincție între indivizi să fie ignorată, ca asistența să fie acordată la fel și pentru prieteni și pentru inamici și ca unicul criteriu folosit să fie nevoia de ajutor. Ordinea în care se acordă ajutorul disponibil trebuie să corespundă cu urgența și cu dimensiunile problemei a cărei rezolvare se dorește.

NEUTRALITATE

În scopul menținerii încrederii tuturor, Mișcarea se abține să ia parte la ostilități și la controverse de ordin politic, rasial, religios sau ideologic.

Neutralitatea arată că Crucea Roșie nu se implică și nu adoptă nicio poziție în controverse politice, religioase, rasiale sau ideologice. Dacă Crucea Roșie ar adopta o anumită poziție, ea ar pierde încrederea unei părti a populației și nu ar mai putea să-și continue activitățile. Oricărui membru sau voluntar al Crucii Roșii i se cere să se autocontroleze, să se comporte într-un mod neutru și să nu-și exprime opiniile în timp ce-și îndeplinește îndatoririle.

INDEPENDENȚĂ

Mișcarea este independentă. Auxiliare ale autorităților publice în activitățile lor umanitare și supuse legilor care le guvernează țările, Societățile Naționale trebuie să-și păstreze o autonomie care să le permită să acționeze întotdeauna numai conform Principiilor Fundamentale ale Mișcării.

Deși Societățile Naționale sunt recunoscute de către guvernele lor ca fiind auxiliare autorităților publice și se supun legilor din țările lor, ele trebuie să-și mențină autonomia pentru a putea în permanență să acționeze în conformitate cu Principiile Mișcării. Nicio organizație de Cruce Roșie nu poate accepta să fie subordonată unui partid politic sau să devină un instrument al politicii guvernamentale. Independența se referă ți la relația cu donatorii sau sponsorii. De exemplu, nicio suma de bani nu poate fi acceptată din nicio sursă, dacă cel care oferă acești bani Crucii Roșii pune condiția ca suma să fie folosită pentru o anumită categorie de persoane, alese după criterii politice, etnice sau religioase, prin excluderea oricărui alt grup de persoane ale căror nevoi ar putea fi mai imperative.

VOLUNTARIAT

Este o mișcare de ajutor voluntar și dezinteresat.

Voluntariatul reprezintă dorința altruistă a unei persoane de a îndeplini anumite sarcini pentru altcineva, într-un spirit de fraternitate umană. Acest principiu arată că activitatea Crucii Roșii și a voluntarilor săi este susținută de angajamentul individual și de dedicarea față de un scop umanitar și nu este inspirată de dorința de câstig financiar.

UNITATE

Într-o țară nu poate exista decât o Societate Națională de Cruce Roșie sau Semilună Roșie. Ea trebuie să fie deschisă tuturor și să-și extindă acțiunile umanitare pe întreg teritoriul țării.

Principiul Unității se referă în mod special la structura Societăților Naționale ca organizații. în toate țările, actul guvernamental care recunoaște Societatea Națională prevede că aceasta este singura Societate care îți poate desfășura activitățile pe teritoriul acelei țări. Unicitatea Societății este și una dintre condițiile pentru recunoașterea sa de către CICR.

UNIVERSALITATE

Mișcarea Internațională de Cruce Roșie și Semilună Roșie, în cadrul căreia toate Societățile Naționale au drepturi egale și datoria de a se întrajutora, este universală.

Suferința este universală; ea poate afecta pe oricine, de aceea și alinarea suferinței trebuie să aibă un caracter universal. Principiul universalității impune o responsabilitate colectivă din partea Mișcării. Egalitatea Societăților Naționale în ceea ce privește statutul și drepturile este reflectată de faptul că, la conferințele internaționale ale Mișcării și în mecanismele de conducere, fiecare Societate are un vot.

--> -->